frank, teamcoaching en coaching
frank, teamcoaching en coaching
frank coaching services

wat is het TeamLab?

Het TeamLab biedt een veilige ruimte aan teams om hun samenwerking te verbeteren.

Doe de talentscan
 
We coachten wel eens teams, waarvan wij vonden dat ook instrumenten of nieuwe kennis nodig is. Dan voegden we een training toe. Of we trainden teams waarvan wij zagen dat zij het moeilijk vonden om de nieuwe inzichten en gereedschappen toe te passen in de praktijk. Daar is dan teamcoaching een oplossing. 

Combinatie

Het TeamLab is een combinatie van teamcoaching en teamtraining, met daaraan toegevoegd ook elementen van persoonlijke ontwikkeling voor de deelnemers. Vaak heeft het TeamLab een vast stramien, maar niet een vaststaande inhoud.
 
Elementen die vaak terugkomen: inventariseren van individuele talenten en sterke punten, communicatiestijlen als bron van irritaties en misverstanden, doelen stellen op basis van kernwaarden, een plan ontwikkelen bij die doelen, elkaar aanspreken, feedbackloops, trainingsdagen, coachingsdagen, eventueel intervisie of persoonlijke coaching.
 
Het team heeft zijn eigen uitdagende doelen, die vanzelfsprekend verbonden zijn met de organisatiedoelen. Wat is ervoor nodig om die doelen te halen, hoe gaan mensen dat samen doen, hoe creëer je als team een manier van samenwerken waar mensen plezier in hebben en waarmee het werk makkelijker gedaan wordt? Dáár gaan we praktisch mee aan de slag. Doel is dat de teamleden elkaar veel beter leren kennen en gebruik kunnen maken van elkaars kracht en verschillen. Doel is ook dat de focus veel meer op de resultaten komt te liggen dan op het interne proces. Klik hier als je op de hoogte gehouden wilt worden of vrijblijvend met ons in gesprek wilt.

lees meer …

Talentenscan

In de samenwerking binnen teams is het belangrijk om te kijken wie welke talenten heeft en hoe dat elkaar aan kan vullen. Wij werken samen met een externe partner (TTTT), een organisatie die expert is op het gebied van online, gevalideerde testen. Als je op onderstaande knop drukt, kom je in hun systeem om de test te doen. Daarna kun je de test in een kennismakingsgesprek met ons bespreken. De uitgebreide versie van de test is ook een mooie basis voor bijvoorbeeld individuele coaching.

 
Nog interessanter wordt het als je teamleden die scan ook doen. Daarna kunnen we de scans van de teamleden bij 'elkaar optellen' en dan zie je meteen welke talenten en kwaliteiten er overvloedig, of juist te weinig zijn. Dat geeft dan weer ruimte voor ontwikkeling en nieuwe oplossingen.

 
Doe de scan

Cor is zacht waar wenselijk, direct waar nodig en bovenal heel erg oprecht en zorgzaam. Daarnaast heeft hij een heerlijke humor en ontwapenende lichtheid. -Heleen Minderaa, Filmproducent

Met souplesse schakelend tussen wat iedere deelnemer op dat moment nodig heeft om te groeien, zonder de groep uit het oog te verliezen. -Ericka Kuyters, Kuyters & Partners

De rust die Erik uitstraalt in het contact met mensen, brengt hen een stapje dichterbij hun kwaliteiten. Hij stelt hen in staat een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten en meer verantwoordelijkheid te nemen. -Daielle Rikken, HRMvrouwen

'Binnen de teams is nu veel inhoudelijker en opener overleg, de lijnen zijn korter en mensen pakken beter op wat gedaan moet worden. Daarnaast zijn ze beter in staat hun werk goed te organiseren.' -Petra Stuit, Fontys Sociale Studies

In de samenwerking heb ik partnership ervaren waarbij ruimte was voor eigen ideeën en inbreng met als uiteindelijk resultaat dat er weer plezier is binnen het team en dat we op veel beter met elkaar omgaan. -UMC Utrecht